แจ้งการชำระเงิน inform-transfer
(เพื่อผลประโยชน์ของท่านกรุณาใส่ข้อมูลที่ละเอียดที่สุด)
Order No.

วันที่ทำการโอน:
เวลา:
จำนวนที่โอน
(ใส่จุดทศนิยมด้วย 100.00)
ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร ธ.กรุงศรี ธ.กรุงไทย

อีเมล์ :